Leszek Zatyka

radca prawny

Postępowania sądowe i administracyjne

Leszek Zatyka

Leszek Zatyka zajmuje się postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi, administracyjnymi i sądowoadministracyjnymi. Reprezentuje klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych w sprawach cywilnych, gospodarczych, jak również w postępowaniach egzekucyjnych. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości, rozliczeń między właścicielem nieruchomości i jej posiadaczem, jak również odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej za wadliwe działania i zaniechania. Obsługiwał szereg transakcji obejmujących nieruchomości przeznaczone na cele inwestycyjne, w tym związanych z ryzykiem reprywatyzacyjnym.

W ramach działalności pro bono kancelarii skutecznie reprezentował dziennikarza radiowego w sprawie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za mobbing i dyskryminację. Reprezentował również klienta banku, doprowadzając do uchylenia prawomocnego nakazu zapłaty wydanego ponad 10 lat wcześniej, na którego podstawie przez szereg lat prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2007 r.

Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Kogo, za co i za ile pozywać przy bezumownym korzystaniu z nieruchomości” (współautor), Rocznik 2017

„Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej” (współautor), Rocznik 2014

„Co ma bank do reprywatyzacji?” (współautor), Rocznik 2013

„Badanie ryzyka reprywatyzacyjnego jako niezbędny element procesu inwestycyjnego w nieruchomości w Polsce” (współautor), Rocznik 2012

 

Postępowania reprywatyzacyjne Książki Publikacja przedstawia prawdziwe historie i problemy, z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący. Autorzy opisują rzeczywiste postępowania i rozstrzygnięcia, z którymi spotkali się w swojej 25-letniej praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych. Publikacja omawia przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania do chwili ostatecznego zakończenia. W opracowaniu można […] Postępowania reprywatyzacyjne Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej Opracowania Tematyka odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej nie jest powszechnie znana. Wiele osób nie jest świadomych szerokich uprawnień, którymi dysponują w związku z działaniami organów władzy publicznej. W efekcie poszkodowani nie dochodzą zwykle naprawienia szkód powstałych w związku z działalnością szeroko rozumianej administracji publicznej. Odpowiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej Reprywatyzacja Opracowania Mała ustawa reprywatyzacyjna, zmiana trendów w orzecznictwie, roszczenia odszkodowawcze – w reprywatyzacji sporo się ostatnio dzieje. Zachęcamy do lektury publikacji przygotowanej przez praktykę reprywatyzacyjną naszej kancelarii. Reprywatyzacja Życie po reprywatyzacji Opracowania Po odzyskaniu nieruchomości zaczyna się etap wzajemnych rozliczeń z dotychczasowym posiadaczem nieruchomości oraz regulacji jej stanu prawnego – piszą prawnicy z Zespołu Reprywatyzacji kancelarii. Życie po reprywatyzacji Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce Opracowania Nadal można odzyskać w naturze nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa po II wojnie światowej. W niektórych przypadkach możliwe jest natomiast uzyskanie odszkodowania – piszą prawnicy z Zespołu Reprywatyzacji. Reprywatyzacja nieruchomości w Polsce Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Książki „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki