Łukasz Lasek

adwokat, partner
Łukasz Lasek

Łukasz Lasek zajmuje się sprawami sądowymi i arbitrażowymi, w szczególności dotyczącymi nowych technologii i praw własności intelektualnej.

Reprezentuje klientów w sprawach toczących się na podstawie regulaminów Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Sądu Arbitrażowego Lewiatan oraz Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, a także solicitorem w Anglii i Walii (niewykonującym aktualnie zawodu w tej jurysdykcji).

Ponadto reprezentuje klientów w sprawach karnych, głównie dotyczącymi przestępstw gospodarczych i działa w sprawach pro bono. Jest członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2012 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011, ukończony z wyróżnieniem)

Kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, będącym wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu Florydy im. Fredrica G. Levina oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010)

Kurs prawa angielskiego i europejskiego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego (2011)

Indiana University Maurer School of Law w Bloomington w Stanach Zjednoczonych (2012)

Jego praca magisterska pt. „Ograniczenia dostępu do leków jako skutek (uboczny?) ochrony patentowej” zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na najlepszą pracę magisterską o tematyce praw człowieka.

Izba Adwokacka w Warszawie

Law Society of England and Wales

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej