Maciej Machlejd

radca prawny

Wszechstronna obsługa prawna projektów inwestycyjnych

Maciej Machlejd

Maciej Machlejd doradza w kwestiach transakcyjnych, kontraktowych i procesowych dotyczących centrów handlowych, nieruchomości biurowych, magazynowych, i mieszkaniowych.

Świadczy pomoc prawną na każdym etapie projektów inwestycyjnych. Pomaga w analizie stanu prawnego, regulowaniu stanu prawnego i uzyskiwaniu zezwoleń budowlanych. Przygotowuje umowy mające za przedmiot nabycie praw do nieruchomości, umowy o prace projektowe oraz o roboty budowlane, umowy najmu oraz dzierżawy.

Ma również szerokie doświadczenie w codziennej obsłudze prawnej deweloperów, w tym w sporządzaniu i negocjowaniu różnego rodzaju kontraktów handlowych.

Uczestniczył w transakcjach na aktywach nieruchomościowych (asset deal), udziałach / akcjach (share deal), których przedmiotem były przedsiębiorstwa lub ich części, przy umowach joint-venture, m.in. przy sprzedaży centrów handlowych czy budynków wielorodzinnych wykończonych pod klucz do inwestora instytucjonalnego.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych cywilnych i przed organami administracji mających za przedmiot nieruchomości. Pomagał w postępowaniach odszkodowawczych wszczętych przez inwestorów zagranicznych przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi w oparciu o traktaty o ochronie inwestycji zagranicznych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2019 r.

Wydział Prawa na Uniwersytecie w Aarhus w Danii

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (z wyróżnieniem)

Pracował jako in-house dla jednego z największych właścicieli i zarządców centrów handlowych w Europie, wykonując obsługę prawną czterech centrów handlowych o łącznej powierzchni handlowej ponad 100 000 m2.

Pracował dla jednego z największych deweloperów w Polsce, świadcząc pomoc prawną od etapu nabycia gruntu, przez proces budowlany, po usługi posprzedażowe, w tym zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

Pracował też w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w Departamencie Prawa Międzynarodowego i Wspólnotowego przy postępowaniach arbitrażowych w oparciu o umowy międzynarodowe o ochronie inwestycji zagranicznych oraz przy sprawach krajowych z elementem prawa europejskiego i konstytucyjnego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Zakres klauzul na sąd arbitrażowy w umowach międzynarodowych o wzajemnej ochronie inwestycji zagranicznych”, praca nagrodzona i opublikowana w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie (2009)