Maciej A. Szewczyk

radca prawny, partner

Wieloletnie doświadczenie transakcyjne

Maciej A. Szewczyk

Maciej A. Szewczyk zajmuje się prawem handlowym, zwłaszcza w zakresie transakcji fuzji i przejęć, oraz bieżącą obsługą korporacyjną spółek handlowych.

Uczestniczył w szeregu skomplikowanych (w tym multijurysdykcyjnych) projektów transakcyjnych obejmujących w szczególności nabywanie i zbywanie przedsiębiorstw, ich składników, jak również udziałów i akcji w spółkach kapitałowych.

Posiada uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).

Koordynuje prace firmowego Common Law Desk oraz jest zastępcą redaktora naczelnego portalu „Co do zasady”.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2007 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2007)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Law Society of England and Wales

International Bar Association

The Legal 500 EMEA 2021, prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia

„O potrzebie prawa holdingowego w Polsce” (współautor), Rocznik 2021

„Due diligence – czy wciąż potrzebne?” (współautor), Rocznik 2020

„Wypłata dywidendy – jak omijać rafy” (współautor), Rocznik 2019

„Ryzyka związane z posługiwaniem się standardowymi klauzulami umownymi” (współautor), Rocznik 2018

„Kto może działać w imieniu spółki?” (współautor), Rocznik 2017

„Zielone światło dla powoływania członków zarządu z mocą wsteczną?” (współautor), Rocznik 2016

„Granice ingerencji wspólników spółek kapitałowych w sprawy spółki” (współautor), Rocznik 2015

„Konsekwencje wadliwej reprezentacji stron umowy” (współautor), Rocznik 2014

„Ochrona informacji poufnych udostępnionych w ramach badania prawnego” (współautor), Rocznik 2013

„Kiedy inwestor uzyskuje realny wpływ na sprawy spółki?” (współautor), Rocznik 2012

„Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki” Rocznik 2011

„Climate Change Liability. Transnational Law and Practice” (współautor rozdziału dotyczącego Polski), Cambridge University Press, 2011

Chambers Global Practice Guide: Corporate M&A 2020 Książki Anna Dąbrowska, Krzysztof Libiszewski, Maciej Szewczyk i Izabela Zielińska-Barłożek są autorami rozdziału omawiającego aktualną sytuację na rynku transakcji w Polsce. Chambers Global Practice Guide: Corporate M&A 2020 Przedsiębiorczość Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom IV poświęcamy przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 4 Książki Już po raz czwarty prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Radosław Wasiak i Marcin Pietkiewicz, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 4 Transakcje Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom III poświęcamy transakcjom i inwestycjom. Transakcje The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 3 Książki Już po raz trzeci prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Radosław Wasiak i Marcin Pietkiewicz, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 3 The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Marcin Pietkiewicz i Radosław Wasiak, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce.   The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 The Real Estate M&A and Private Equity Review Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk oraz Marcin Pietkiewicz są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości Książki Ukazała się piąta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz LexisNexis Polska. Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Książki Ukazała się czwarta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska. Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Transakcje przejęć i fuzji Książki „Transakcje przejęć i fuzji" to pierwsza książka z nowej serii publikacji zajmujących się praktycznymi aspektami stosowania prawa przygotowana wspólnie przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy i LexisNexis Polska. Została opracowana przez praktyków – radców prawnych i adwokatów zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko pojętej problematyki fuzji i przejęć – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Transakcje przejęć i fuzji