Maciej Szwedowski

adwokat

Spory sądowe, arbitraż międzynarodowy, energetyka odnawialna, Italian Desk

Maciej Szwedowski

Maciej Szwedowski zajmuje się sporami sądowymi i arbitrażem. Reprezentuje klientów w sporach dotyczących energetyki odnawialnej i konwencjonalnej, projektów infrastrukturalnych, sektora oil & gas, budownictwa i obronności.

Występował w postępowaniach z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego (BIT), a także reprezentował klientów w sporach dotyczących praw do wydobycia gazu ziemnego. Prowadzi postępowania z zakresu energetyki konwencjonalnej i odnawialnej, w tym dotyczące długoterminowych umów sprzedaży (PPA i CPA) oraz sporów dotyczących przyłączenia do sieci. Występuje w sporach dotyczących projektów budowlanych i infrastrukturalnych.

Zajmuje się także korporacyjnymi i regulacyjnymi aspektami energetyki odnawialnej i konwencjonalnej. Wspomagał klientów w związku z licznymi projektami budowy i eksploatacji farm wiatrowych i instalacji biogazowych, w tym także w zakresie finansowania inwestycji z funduszy europejskich.

Jest arbitrem wpisanym na listę Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz Cour Européenne d’Arbitrage w Strasburgu. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz do organizacji arbitrażowych we Włoszech i Hiszpanii.

Jest wpisany na listę prawników zagranicznych we Włoszech (Ordine degli Avvocati di Milano); jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Włoskojęzycznych (AIGLI).

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2016-2017) – interdyscyplinarne studia podyplomowe, energetyka i rynki energii

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1999)

Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1996)

Squire Patton Boggs (2008-2020)

Noerr (2005-2008)

Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy (1998-2005)

Arbiter wpisany na listę Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Arbiter wpisany na listę Cour Européenne d’Arbitrage w Strasburgu.

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

Club Español del Arbitraje (CEA)

Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana (AIGLI)

Ordine degli Avvocati di Milano (avvocato stabilito)

Izba Adwokacka w Warszawie