Magdalena Świtajska

adwokat

Prawnik z dużym doświadczeniem w prawie pracy, sprawach imigracyjnych i postępowaniach sądowych

Magdalena Świtajska

Magdalena Świtajska zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w szczególności „trudnymi zwolnieniami” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych, restrukturyzacjami zatrudnienia, transferami, transgranicznymi aspektami prawa pracy, a także cywilnoprawnymi i karnoprawnymi obszarami związanymi ze stosunkiem pracy (m.in. odpowiedzialność karna i wykroczeniowa pracowników i pracodawców, odpowiedzialność za szkodę, ochrona dóbr osobistych, ochrona informacji poufnych, działalność konkurencyjna).

Od wielu lat doradza klientom w zakresie m.in. legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, delegowania obywateli państw trzecich do Polski oraz delegowania obywateli polskich za granicę.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z rozwiązywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z ZUS, Państwową Inspekcją Pracy i właściwymi organami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce.

Posiada uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2009 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2010)

Izba Adwokacka w Warszawie

The Law Society of England and Wales

American Immigration Lawyers Association (AILA) (international associate)

Legal 500

„Zagraniczna płaca minimalna dla polskiego pracownika” (współautorka), Rocznik 2016

„Delegowanie atrakcyjne dla pracodawców zagranicznych” Rocznik 2015

„Dlaczego compliance jest ważny w prawie pracy?” (współautorka), Rocznik 2014

 

Prawo dla gamedevu Opracowania Branża gier zmaga się z różnorakimi i specyficznymi dla niej problemami prawnymi. W publikacji poruszamy kwestie prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa podatkowego, ale także mniej oczywiste aspekty regulacyjne. Na 70 stronach piszemy o wykorzystywaniu w grze przedmiotów z prawdziwego świata, ochronie pomysłu na grę i samej gry, reklamie w grze, wykorzystaniu IP Box, zatrudnianiu […] Prawo dla gamedevu Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Opracowania 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, która bardzo istotnie zmieniła kształt szeregu elementów prowadzonych postępowań administracyjnych, a tym samym ma znaczenie dla szerokiego kręgu przedsiębiorców i obywateli. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem Opracowania Czyli jak uzyskać zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym, czy tylko dłużnik musi spłacać należność uszczuploną przestępstwem i czy można rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem, który został skazany za przestępstwo. Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem Relacje pracodawców ze związkami zawodowymi Opracowania Prawnicy Zespołu Prawa Pracy piszą o relacjach pracodawców ze związkami zawodowymi, a w szczególności o wzajemnych uprawnieniach i obowiązkach, które są nieodłącznym elementem kształtowania tychże relacji. Relacje pracodawców ze związkami zawodowymi Wypadki przy pracy Opracowania Co robić, gdy na terenie zakładu pracy przydarzy się wypadek, kiedy wypadek taki będzie zaklasyfikowany jako wypadek przy pracy, jaką odpowiedzialność ponosi pracodawca z tego tytułu i na co zwracać uwagę, zawierając ubezpieczenie OC, piszą prawnicy z Zespołu Prawa Pracy kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Wypadki przy pracy Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Książki „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki