Marcin Kulesza

prawnik

Prawo ochrony konkurencji, postępowania przed UOKiK; compliance i szkolenia antymonopolowe

Marcin Kulesza

Dr Marcin Kulesza zajmuje się prawem ochrony konkurencji i prawem gospodarczym. Doradza klientom oraz prowadzi szkolenia w zakresie zgodności strategii i relacji z konkurentami z prawem ochrony konkurencji.

Ocenia umowy handlowe pod względem ich zgodności z prawem konkurencji. Uczestniczy w projektach fuzji i przejęć oraz obsłudze klientów w związku z postępowaniami przed Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 r.

Doktor nauk prawnych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (2019)

Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2012)

Dyplom International Legal English Certificate (ILEC) potwierdzający znajomość prawniczego języka angielskiego na poziomie C1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy (2009)

International Practice Diploma of the International Bar Association and the College of Laws of England and Wales z zakresu międzynarodowego prawa ochrony konkurencji (2008)

Podyplomowe Studium Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2005)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2000)

Kurs prawa europejskiego w King’s College, University of London (1999)

W latach 2001-2004 pracował w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, gdzie zajmował się również doradztwem z zakresu prawa pracy oraz prawa handlowego i rejestrów sądowych.

„Sygnalista w UOKiK – jak to działa i co z tym zrobić?”, Rocznik 2018

„Glosa do wyroku z 6.11.2012 r., C-199/11, Europese Gemeenschap v. Otis NV i inni (dochodzenie przez UE roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji)”, Państwo i Prawo 5/2015

Leniency – the Polish Programme and the ‘Semi-formal’ Harmonisation in the EU by the European Competition Network”, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2015, nr 8(11)

Zakres podmiotowy pojęcia osoby zarządzającej w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)

Współautor rozdziału dot. prawa polskiego [w:] J. Buhart (red.) „Leniency Regimes”, Sweet&Maxwell/Thomson Reuters, Londyn 2012

I. Kokkoris (red.), „Competition cases from the European Union” – współautor rozdziału dot. Polski pod red. A. Boleckiego i D. Hansberry-Bieguńskiej, Sweet and Maxwell, Londyn (wyd. I 2008, wyd. II 2010)

„Current Developments in Member States: Poland”, European Competition Journal, 2008-2012 współaut., autor w 2013)

Przeglądy polskiego prawa ochrony konkurencji w kolejnych edycjach roczników „Getting the Deal Through” (Law Business Research, Londyn):

  • Cartel Regulation (2008-2011)
  • Merger Control (2005-2011)
  • Vertical Agreements (2008-2011)
  • Dominance (2009 -2011)