Marcin Pietkiewicz

radca prawny, partner

Transakcje na rynkach kapitałowych (ECM i DCM), doradztwo dla instytucji finansowych oraz spółek publicznych

Marcin Pietkiewicz

Marcin Pietkiewicz jest współodpowiedzialny za praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych. Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami regulacyjnymi dotyczącymi instytucji finansowych, w tym outsourcingu i compliance.

Bierze udział w przygotowywaniu dokumentacji związanej z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradza przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, transakcjach przejęć oraz nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doradza również w zakresie sekurytyzacji i obrotu wierzytelnościami, a także w zakresie crowdfundingu oraz wirtualnych walut (bitcoin).

Uczestniczy w pracach dotyczących finansowania projektów (nabycie akcji, szczególne rodzaje finansowania).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim

W latach 2003-2004 pracował w kancelarii Wasylkowski, Wiater i Wspólnicy należącej do międzynarodowej sieci firm prawniczych współpracujących z Deloitte.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

The Legal 500 EMEA 2019, fundusze inwestycyjne

IFLR1000 (2017 – 2020), rynki kapitałowe (akcje, obligacje, finansowanie strukturalne i sekurytyzacja)

„Tajemnica zawodowa a zbywanie wierzytelności” (współautor), Rocznik 2020

„Mieć ciastko i zjeść ciastko… czyli o finansowaniu przez subpartycypację wierzytelności” (współautor), Rocznik 2019

„Po co spółce giełdowej kapitał docelowy?” (współautor), Rocznik 2019

„Czy opcje na akcje pomogą zatrzymać najlepszych?” (współautor), Rocznik 2018

„Transakcje przejęć spółek giełdowych – jak sobie radzić z informacjami poufnymi?” (współautor), Rocznik 2017

„Ochrona interesów klientów firm inwestycyjnych” (współautor), Rocznik 2016

„(R)ewolucja w obowiązkach informacyjnych spółek giełdowych” (współautor), Rocznik 2015

„Jaki będzie rynek funduszy inwestycyjnych po implementacji dyrektywy ZAFI?” Rocznik 2014

„Czy spółka komandytowo-akcyjna trafi na giełdę?” (współautor), Rocznik 2013

„Dual listing” (współautor), Rocznik 2012

Compliance – ważne zmiany w 2020 r. Opracowania Compliance w firmie: od polityki wynagrodzeń, przez dematerializację akcji i zapobieganie praniu pieniędzy, po zatory płatnicze. Compliance – ważne zmiany w 2020 r. Papiery wartościowe bez papieru Opracowania Obligacje, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne, akcje i warranty subskrypcyjne pożegnały się albo pożegnają się już wkrótce z dokumentem jako materialnym nośnikiem. Opracowanie omawia formę, zasady przenoszenia i zabezpieczenia zdematerializowanych papierów wartościowych. Papiery wartościowe bez papieru The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 4 Książki Już po raz czwarty prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Radosław Wasiak i Marcin Pietkiewicz, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 4 The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 3 Książki Już po raz trzeci prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Radosław Wasiak i Marcin Pietkiewicz, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 3 Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” Opracowania Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” w całości przygotowany przez naszych prawników. Publikacja zawiera zbiór jedenastu artykułów poruszających m.in. tematykę problemów z prawnym uregulowaniem blockchaina, podatkowych aspektów kryptowalut, czy wątpliwości związanych z RODO. Autorami tekstów są: Agnieszka Kraińska, Krzysztof Wojdyło, Jacek Czarnecki, Joanna Prokurat, Jakub Barański, Łukasz Lasek, Lena Marcinoska, Rafał Kuchta, Katarzyna […] Raport Rzeczpospolitej: „Blockchain, tokeny, kryptowaluty – jak to ugryźć” Przegląd regulacji dotyczących crowdfundingu Opracowania Prawnicy kancelarii: Krzysztof Wojdyło, Marcin Pietkiewicz, Rafał Kuchta, Jacek Czarnecki i Aleksandra Lisicka przygotowali informację o perspektywach platform crowdfundingowych w Polsce oraz o obowiązujących regulacjach mających zastosowanie do tych platform. To już trzecia edycja publikacji „Review of Crowdfunding Regulation” opracowanej przez European Crowdfunding Network. Przegląd regulacji dotyczących crowdfundingu The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Marcin Pietkiewicz i Radosław Wasiak, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce.   The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 The Real Estate M&A and Private Equity Review Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk oraz Marcin Pietkiewicz są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review Raport: crowdfunding Opracowania Crowdfunding pełni funkcję brakującego ogniwa w łańcuchu finansowania gospodarki, zapewniając dopływ kapitału tam, gdzie z uwagi na duże ryzyko nie docierają bardziej tradycyjne formy finansowania. W tym momencie nie towarzyszy mu jednak kompleksowa regulacja prawna. Raport zawiera prawną i podatkową analizę zjawiska crowdfundingu z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych podmiotów: finansujących, beneficjentów (projektodawców) oraz platform crowdfundingowych. Raport: crowdfunding Raport: wirtualne waluty Opracowania Czy w przypadku błędnie wykonanej transakcji bitcoinowej mamy w ogóle jakieś roszczenia? Czy kradzież wirtualnych walut to przestępstwo? Czy bitcoiny można odziedziczyć? Czy na bitcoinach można ustanowić zabezpieczenie majątkowe? Jak opodatkować operacje dotyczące wirtualnych walut? Raport: wirtualne waluty Subpartycypacja Opracowania Zmiany do ustawy o CIT dają szansę na reaktywowanie praktycznie martwych przepisów o subpartycypacji. Czy subpartycypacja jest już alternatywą dla tradycyjnych cesji wierzytelności, piszemy w naszej najnowszej publikacji. Subpartycypacja Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Książki Ukazała się czwarta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska. Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć