Maria Kozłowska

adwokat

Postępowania karne i wdrażanie systemów compliance w spółkach

Maria Kozłowska

Maria Kozłowska zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego, oraz tworzeniem i wdrażaniem procedur compliance (m.in. kodeksy etyki, polityki antykorupcyjne, procedury zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających) oraz szkoli pracowników z ich przestrzegania.

Uczestniczy w badaniach prawnych spółek (due diligence) w zakresie compliance i przepisów antykorupcyjnych.

Bierze udział w opracowywaniu raportu dla Transparency International dotyczącego stosowania w Polsce konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Przed dołączeniem do kancelarii Wardyński i Wspólnicy udzielała się społecznie, świadcząc pomoc prawną w ramach Kliniki Prawa i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Angażuje się w działalność na rzecz samorządu adwokackiego.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2015 r.