Maria Kozłowska

adwokat

Postępowania karne i wdrażanie systemów compliance w spółkach

Maria Kozłowska

Maria Kozłowska zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego, oraz tworzeniem i wdrażaniem procedur compliance (m.in. kodeksy etyki, polityki antykorupcyjne, procedury zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających) oraz szkoli pracowników z ich przestrzegania.

Uczestniczy w badaniach prawnych spółek (due diligence) w zakresie compliance i przepisów antykorupcyjnych.

Bierze udział w opracowywaniu raportu dla Transparency International dotyczącego stosowania w Polsce konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Przed dołączeniem do kancelarii Wardyński i Wspólnicy udzielała się społecznie, świadcząc pomoc prawną w ramach Kliniki Prawa i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Angażuje się w działalność na rzecz samorządu adwokackiego.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2015 r.

Studia Podyplomowe Compliance, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z University of Florida Levin College of Law

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Izba Adwokacka w Warszawie

„W waszej firmie biorą w łapę” – co zrobić z taką informacją?” (współautor), Rocznik 2021

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce Opracowania Od blisko osiemnastu lat funkcjonuje w Polsce ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Reguluje ona odpowiedzialność często określaną w praktyce jako odpowiedzialność karna spółek. W niniejszym przewodniku przybliżamy zasady odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych na gruncie obowiązującej ustawy. W szczególności odpowiadamy na pytania: kto konkretnie może ponosić odpowiedzialność na podstawie ustawy? […] Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce System zgłaszania nieprawidłowości – czy trzeba i warto go mieć? Opracowania W każdej, nawet najlepiej zorganizowanej i zarządzanej organizacji może dojść do nieprawidłowości. Miewają one różny charakter i konsekwencje. Bardzo ważne jest ich jak najwcześniejsze wykrycie. Pracownicy mają największą wiedzę o organizacji. Warto więc zadbać o stworzenie odpowiedniej kultury odpowiedzialności za firmę i udostępnić pracownikom wygodny i poufny kanał do zgłaszania dostrzeżonych nieprawidłowości. Tym bardziej, że […] System zgłaszania nieprawidłowości – czy trzeba i warto go mieć? Przesłuchanie w postępowaniu karnym – poradnik dla przedsiębiorcy i jego pracowników Opracowania Nasi klienci często kontaktują się z nami, gdy oni sami lub ich pracownicy otrzymają wezwanie na przesłuchanie. Często nie wiedzą, dlaczego zostali wezwani. Pytają, jak mogliby się uzyskać informacje, czego dotyczy dana sprawa. Chcieliby wiedzieć, jak takie prze­słuchanie przebiega i jakie są ich prawa i obowiązki. Zastanawiają się, czy w trakcie przesłuchania może lub powinien […] Przesłuchanie w postępowaniu karnym – poradnik dla przedsiębiorcy i jego pracowników