Marta Derlacz-Wawrowska

radca prawny

Indywidualne i zbiorowe prawo pracy

Marta Derlacz-Wawrowska

Dr Marta Derlacz-Wawrowska ma doświadczenie m.in. w sporach dotyczących rozwiązania umów o pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, roszczeń związanych z mobbingiem i dyskryminacją, a także w postępowaniach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym. Doradzała w sprawach umów związanych z zatrudnieniem, w tym w zakresie umów o zachowaniu poufności i o zakazie konkurencji. Doradza klientom w sprawach imigracyjnych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2016 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007)

Kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowany na Uniwersytecie Warszawskim przez Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego we współpracy z Centre for European Legal Studies na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge

Kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, będącym wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu Florydy im. Fredrica G. Levina oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Staż w Biurze Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w Strasburgu (2008)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Granice wewnętrznych postępowań wyjaśniających” (współautorka), Rocznik 2019

„Pracownika konkurenta zatrudnię…” (współautorka), Rocznik 2018

„Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy”, Warszawa 2015

„Whistleblowing a ochrona informacji poufnych pracodawcy” w: „Prawo pracy : refleksje i poszukiwania: księga jubileuszowa profesora Jerzego Wratnego”, red. G. Uścińska, Warszawa 2013

„Obowiązek pracodawcy przekazywania informacji przedstawicielom pracowników a ochrona informacji poufnych” w: „Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej”, red. M. Bednarski, J. Wratny, Warszawa 2010