Mateusz Rydzewski

adwokat

Doradztwo w zakresie transakcji nieruchomościowych

Mateusz Rydzewski

Mateusz Rydzewski ma doświadczenie w obszarze obrotu nieruchomościami oraz procesu inwestycyjnego. Uczestniczył w przygotowaniu wielu raportów due diligence nieruchomości.

Doradza klientom w zakresie umów najmu (zwłaszcza powierzchni komercyjnych oraz biurowych) oraz umów dzierżawy (w tym nieruchomości rolnych).

Pracował również przy bieżącej obsłudze podmiotów z sektora nieruchomościowego i budowlanego, doradzając także w zakresie procesów sądowych i arbitrażowych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2017 r.

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2013)

International Business and Trade Summer Law Program – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law (2012)

Przed przystąpieniem do kancelarii Wardyński i Wspólnicy zdobywał doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych.

Izba Adwokacka w Warszawie