Michał Kalicki

radca prawny

Prawo bankowe i finansowe oraz restrukturyzacja transakcyjna

Michał Kalicki

Michał Kalicki zajmuje się prawem bankowym i finansowym oraz restrukturyzacją transakcyjną.

Doradza krajowym i zagranicznym bankom, instytucjom finansowym oraz funduszom private equity w transakcjach finansowania, w tym transakcjach typu project finance, acquisition finance oraz high yield. Ma również doświadczenie w zakresie doradztwa dla kredytobiorców.

Doradza polskim bankom oraz funduszom private equity w zakresie restrukturyzacji finansowań, w tym finansowań typu mezzanine, udzielonych polskim spółkom.

Ma obszerne doświadczenie w zakresie obrotu wierzytelnościami bankowymi w sytuacji nieregularnej. Brał udział w pracach związanych z organizowaniem procesów sprzedaży wierzytelności, tworzeniem funduszy sekurytyzacyjnych, negocjowaniem umów sprzedaży wierzytelności, umów inwestycyjnych oraz umów serwisowych.

Doradzał polskim bankom w zakresie postępowań związanych z opcjami walutowymi oraz w zakresie restrukturyzacji wierzytelności wynikających z opcji walutowych.

Zajmuje się także kwestiami regulacyjnymi w obszarze prawa bankowego i finansowego, w tym kwestiami dotyczącymi sekurytyzacji. Przygotowywał wzory dokumentacji produktów bankowych, w tym, między innymi, w zakresie instrumentów pochodnych, cash-poolingu oraz dokumentów kredytowych i zabezpieczeń.

Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu dokumentacji LMA.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2012 r.

Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (kierunek: finanse i bankowość, specjalność: analizy bankowe)

Kurs prawa amerykańskiego organizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Levin College of Law

Wcześniej pracował w warszawskich biurach dwóch renomowanych międzynarodowych kancelarii prawnych w zespołach bankowości i finansów oraz restrukturyzacji.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Chambers Europe 2018, Bankowość i finansowanie projektów

IFLR1000 2017 – Rising Star (bankowość, restrukturyzacja, upadłości)

Finance Cross Border Country Q&A, Practical Law Company 2011 (rozdział dotyczący Polski)