Michał Wons

Radca prawny, wspólnik

Transakcje nieruchomościowe

Michał Wons

Michał Wons jest współodpowiedzialny za praktykę projektów nieruchomościowych.

Ma rozległe doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych i w transakcjach nieruchomościowych, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania nieruchomości, komercjalizacji budynków biurowych i przygotowywania raportów due diligence nieruchomości. Doradza przy dużych projektach deweloperskich na każdym etapie realizacji inwestycji.

Zajmuje się również postępowaniami sądowymi i administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem procesów dotyczących nieruchomości, jak również procesów gospodarczych.

Negocjował wiele kontraktów związanych z inwestycjami w nieruchomości oraz projektów infrastrukturalnych. Zajmował się również sprawami reprywatyzacyjnymi prowadzącymi do odzyskania nieruchomości w naturze lub odszkodowania.

Jest współtwórcą i liderem wyodrębnionej w kancelarii grupy Spanish Desk, zorientowanej na obsługę prawną klientów hiszpańskich. Przez kilka lat doradzał hiszpańskim inwestorom przy ich działalności nieruchomościowej w Polsce.

Aktywnie uczestniczy w debatach publicznych dotyczących architektury i urbanistyki m.st. Warszawy oraz w dyskusjach nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wspiera inicjatywy obywatelskie na rzecz kształtowania prawidłowego rozwoju urbanistycznego miasta jako obserwator i członek władz stowarzyszenia rejestrowego.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2006 r.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2005) i uzyskał absolutorium na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

The Legal 500 EMEA 2019, inwestycje budowlane i nieruchomości

Client Choice Award 2019 w kategorii nieruchomości.

Client Choice Award 2018 w kategorii nieruchomości.

„Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony” (współautor), Rocznik 2019

„The Real Estate M&A and Private Equity Review”, Law Business Research Ltd  2016 (współautor rozdziału o polskich transakcjach nieruchomościowych)

„Gwarancja zapłaty w umowach o roboty budowlane” Rocznik 2015