Michał Wons

Radca prawny, wspólnik

Transakcje nieruchomościowe

Michał Wons

Michał Wons jest współodpowiedzialny za praktykę nieruchomości.

Ma rozległe doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych i w transakcjach nieruchomościowych, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania nieruchomości, komercjalizacji budynków biurowych i przygotowywania raportów due diligence nieruchomości. Doradza przy dużych projektach deweloperskich na każdym etapie realizacji inwestycji.

Zajmuje się również postępowaniami sądowymi i administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem procesów dotyczących nieruchomości, jak również procesów gospodarczych.

Negocjował wiele kontraktów związanych z inwestycjami w nieruchomości oraz projektów infrastrukturalnych. Zajmował się również sprawami reprywatyzacyjnymi prowadzącymi do odzyskania nieruchomości w naturze lub odszkodowania.

Jest współtwórcą i liderem wyodrębnionej w kancelarii grupy Spanish Desk, zorientowanej na obsługę prawną klientów hiszpańskich. Przez kilka lat doradzał hiszpańskim inwestorom przy ich działalności nieruchomościowej w Polsce.

Aktywnie uczestniczy w debatach publicznych dotyczących architektury i urbanistyki m.st. Warszawy oraz w dyskusjach nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wspiera inicjatywy obywatelskie na rzecz kształtowania prawidłowego rozwoju urbanistycznego miasta jako obserwator i członek władz stowarzyszenia rejestrowego.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2006 r.

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2005) i uzyskał absolutorium na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

The Legal 500 EMEA (2019 – 2020), inwestycje budowlane i nieruchomości

Client Choice Award (2018 – 2019) w kategorii nieruchomości

 

„Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony” (współautor), Rocznik 2019

„The Real Estate M&A and Private Equity Review”, Law Business Research Ltd  2016 (współautor rozdziału o polskich transakcjach nieruchomościowych)

„Gwarancja zapłaty w umowach o roboty budowlane” Rocznik 2015

The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 4 Książki Już po raz czwarty prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Radosław Wasiak i Marcin Pietkiewicz, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 4 The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 3 Książki Już po raz trzeci prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Radosław Wasiak i Marcin Pietkiewicz, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 3 The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Marcin Pietkiewicz i Radosław Wasiak, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce.   The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 The Real Estate M&A and Private Equity Review Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk oraz Marcin Pietkiewicz są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Książki „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki