Mirella Lechna

radca prawny, wspólnik

Zamówienia publiczne. Wspólnik kierujący wrocławskim biurem kancelarii.

Mirella Lechna

Mirella Lechna, LL.M., jest odpowiedzialna za praktykę infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP.

Doradza przy projektach infrastrukturalnych i transportowych, projektach w formule PPP i koncesji oraz w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody.

Uczestniczyła w znaczących projektach dotyczących inwestycji w infrastrukturę z udziałem jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Ma doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji opartych na warunkach kontraktowych FIDIC.

Ponadto świadczy pomoc prawną w sprawach regulacyjnych dotyczących transportu kolejowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody w zakresie procesu budowlanego projektów infrastrukturalnych.

Uczestniczy w tworzeniu dobrych praktyk jako członek Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

Od 2009 r. kieruje wrocławskim biurem kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy związana jest od 1997 r.

Wydział Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1998)

Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej na Uniwersytecie Karola w Pradze (1996–1997)

Studium Prawa Brytyjskiego i Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Cambridge (2001)

Podyplomowe Studium z Zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (2003)

Podyplomowe studia ochrony środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (2004-2005)

Executive LLM Europejskie Prawo zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Nottingham, Wielka Brytania (2015-2017)

Certyfikat „Belt and Road Unimpeded Trade Senior Seminar”, Xiamen Huaqiao University, Chiny

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (członek założyciel)

Rada Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan

Inter-Pacific Bar Association

Chambers Europe 2018, projekty i infrastruktura, zamówienia publiczne

Chambers Europe 2017, projekty i infrastruktura, zamówienia publiczne

Chambers Europe 2016, projekty i infrastruktura, zamówienia publiczne