Mirella Lechna-Marchewka

radca prawny, wspólnik

Zamówienia publiczne. Wspólnik kierujący wrocławskim biurem kancelarii.

Mirella Lechna-Marchewka

Mirella Lechna-Marchewka, LL.M., jest odpowiedzialna za praktykę infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP. Jest też współodpowiedzialna za praktykę sektora energii. 

Doradza przy projektach infrastrukturalnych i transportowych, projektach w formule PPP i koncesji oraz w sprawach dotyczących prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody.

Uczestniczyła w znaczących projektach dotyczących inwestycji w infrastrukturę z udziałem jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego. Ma doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji opartych na warunkach kontraktowych FIDIC.

Ponadto świadczy pomoc prawną w sprawach regulacyjnych dotyczących transportu kolejowego, prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody w zakresie procesu budowlanego projektów infrastrukturalnych.

Uczestniczy w tworzeniu dobrych praktyk jako członek Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

Od 2009 r. kieruje wrocławskim biurem kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy związana jest od 1997 r.

Wydział Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (1998)

Stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu prawa cywilnego i własności intelektualnej na Uniwersytecie Karola w Pradze (1996–1997)

Studium Prawa Brytyjskiego i Prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Cambridge (2001)

Podyplomowe Studium z Zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES na Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (2003)

Podyplomowe studia ochrony środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (2004-2005)

Executive LLM Europejskie Prawo zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Nottingham, Wielka Brytania (2015-2017)

Certyfikat „Belt and Road Unimpeded Trade Senior Seminar”, Xiamen Huaqiao University, Chiny

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych (członek założyciel)

Rada Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan

Inter-Pacific Bar Association

The Legal 500 EMEA (2020 – 20210), zamówienia publiczne (Leading individuals)

The Legal 500 EMEA, (2018 – 2019), prawo publiczne (Leading individuals)

Chambers Europe (2016 – 2021), projekty i infrastruktura, zamówienia publiczne

IFLR1000 (2019 – 2021), energetyka i infrastruktura, fuzje i przejęcia, Project development 

 

„Znaczenie pojęcia „istotna zmiana umowy” na gruncie prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyrektywy 2014/24/UE i orzecznictwa TSUE”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 2

„Odbiór obiektu nie musi oznaczać zakończenia prac budowlanych” (współautorka), Rocznik 2016

„FIDIC a realizacja inwestycji w Polsce” (współautorka), Rocznik 2016

„Gdy zamawiający wymaga więcej, niż wykonawca zaoferował” (współautorka), Rocznik 2014

„Możliwość odstąpienia przez zamawiającego od umowy o zamówienie publiczne” Rocznik 2011

Raport Rzeczpospolitej: Nowe Prawo zamówień publicznych Opracowania Dr Hanna Drynkorn, Mirella Lechna-Marchewka i Anna Prigan omawiają przepisy regulujące postępowania w sprawach zamówień publicznych wszczynane od 1 stycznia 2021 r. Opisują kwestie dotyczące przygotowania postępowania, kwalifikacji podmiotowej wykonawców i zasad postępowań klasycznych o wartościach niższych niż progi unijne. Zapraszamy do lektury Raport Rzeczpospolitej: Nowe Prawo zamówień publicznych Transakcje Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom III poświęcamy transakcjom i inwestycjom. Transakcje Nowe Prawo zamówień publicznych – pierwsze wrażenia Opracowania Obowiązująca obecnie ustawa Prawo zamówień publicznych była już nowelizowana kilkadziesiąt razy. Kilka z tych nowelizacji było bardzo obszernych i o zasadniczym znaczeniu, ponieważ przy ich okazji implementowano do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijne. Większość zmian polegała jednak na dostosowywaniu prawa do potrzeb zmieniającej się sytuacji prawnej i gospodarczej. W końcu Prawo zamówień publicznych stało się […] Nowe Prawo zamówień publicznych – pierwsze wrażenia Zmiany w prawie zamówień publicznych Opracowania Polska nie zdążyła implementować w terminie nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Zamawiający mają jednak obowiązek prowadzenia postępowań w pełnej zgodności z prawem wspólnotowym. Jakie zmiany ma wprowadzić planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych? Zachęcamy do lektury. Zmiany w prawie zamówień publicznych Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych Opracowania Nowelizacja Prawa zamówień publicznych uregulowała, po raz pierwszy w historii polskiego rynku zamówień publicznych, stosunki umowne pomiędzy wykonawcą zamówienia a jego podwykonawcami. Jak kształtują się obecnie te relacje, można przeczytać w najnowszej publikacji praktyki infrastruktury, transportu, zamówień publicznych i PPP. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych Prawo zamówień publicznych Książki Ukazała się szósta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez ekspertów kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska. Prawo zamówień publicznych