Monika Hartung

radca prawny, wspólnik

Ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i arbitrażowych w Polsce i za granicą

Monika Hartung

Monika Hartung jest współodpowiedzialna za praktykę postępowań sądowych i arbitrażowych. Odpowiada także za praktykę prawa ubezpieczeniowego oraz German Desk.

Ma duże doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi oraz krajowymi i zagranicznymi sądami polubownymi. Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, wekslowego, układowego i upadłościowego.

Pełni funkcję wiceprezesa Stałego Sądu Arbitrażowego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Jest autorką licznych publikacji z dziedziny arbitrażu i spraw sądowych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 1993 r.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1992). Studiowała także prawo na Uniwersytecie Saarlandzkim w Niemczech.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Pracowała w Departamencie Instrumentów Polityki Celnej Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (1992–1993). Odbyła też praktykę w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (1989–1991).

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

Arbitral Women

The Legal 500 EMEA (2018 – 2020), rozwiązywanie sporów (Leading individuals)

Chambers Europe (2011 – 2020), rozwiązywanie sporów

Chambers Global (2013 – 2021), rozwiązywanie sporów

Who’s Who Legal 2020, arbitraż

Best Lawyers® 2014, arbitraż i mediacje, spory

Expert Guides 2015, arbitraż handlowy, kobiety w branży prawniczej

„Rozstrzyganie sporów korporacyjnych przez sądy arbitrażowe” (współautorka), Rocznik 2020

„Zmiany rozstrzygania sporów przed sądem polubownym” Rocznik 2016

„O kosztach sądowych” Rocznik 2014

„Wykonanie w Polsce wyroku sądu obcego nie jest żadnym problemem” Rocznik 2013

„Dochodzenie i zaspokajanie roszczeń ze skargi pauliańskiej w postępowaniu upadłościowym” (współautorka), Rocznik 2012

„Inwestor musi znać warunki umowy wykonawcy z podwykonawcą” Rocznik 2011

Zmiany w postępowaniu cywilnym Opracowania 6 sierpnia br. opublikowana została gruntowna nowelizacja procedury cywilnej. Ustawa częściowo weszła w życie już w  sierpniu, w większości jednak nowe przepisy są stosowane od 7 listopada. Co już można powiedzieć o nowych przepisach, czego się spodziewać, a czego obawiać? Zmiany w postępowaniu cywilnym Spory Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom pierwszy poświęcamy sporom. Spory Opłaty półkowe Opracowania Zmienia się podejście sądów do kwestii wynagrodzenia pobieranego przez sieci handlowe za usługi marketingowe świadczone na rzecz dostawców. Wiele pobieranych przez nie opłat trudno uznać za „opłaty półkowe”, gdyż stanowią wynagrodzenie za działania podejmowane bezpośrednio w celu sprzedaży towarów dostawcy. Co jest, a co nie jest czynem zabronionym z punktu widzenia przepisów ustawy o zwalczaniu […] Opłaty półkowe Dochodzenie roszczeń w UE Opracowania Jak dochodzić roszczeń, jeśli kontrahent ma siedzibę w innym państwie członkowskim Unii, wyjaśniają w kolejnej publikacji prawnicy kancelarii: dlaczego z niewielkim roszczeniem jest łatwiej, co daje europejskie postępowanie nakazowe, czemu warto zawczasu ustalić jurysdykcję w drodze umowy i jak europejskie prawo procesowe chroni stronę słabszą. Dochodzenie roszczeń w UE Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Książki „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki