Monika Wieczorkowska

rzecznik patentowy

Krajowy i europejski rzecznik patentowy

Monika Wieczorkowska

Monika Wieczorkowska zajmuje się prawem własności przemysłowej. Doradza klientom m.in. w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wynalazków. Reprezentuje klientów w postępowaniach administracyjnych i spornych przed Urzędem Patentowym RP, polskimi sądami oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO, dawniej OHIM).

Od 2005 r. jest również europejskim rzecznikiem patentowym.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2014 r.

Wydział Prawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie

Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet Warszawski (specjalizacja: polityka amerykańska)

Instytut Anglistyki, Uniwersytet Warszawski

Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński

Special Module on Community Trademarks, Uniwersytet Alicante, Hiszpania

Podyplomowe Studium w zakresie projektowania wzorniczego w zarządzaniu rozwojem nowego produktu, Szkoła Główna Handlowa i Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Doświadczenie w dziedzinie własności intelektualnej zdobywała w znanej kancelarii rzeczników patentowych.

Izba Rzeczników Patentowych w Warszawie

International Trademark Association

Prawo dla gamedevu Opracowania Branża gier zmaga się z różnorakimi i specyficznymi dla niej problemami prawnymi. W publikacji poruszamy kwestie prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa podatkowego, ale także mniej oczywiste aspekty regulacyjne. Na 70 stronach piszemy o wykorzystywaniu w grze przedmiotów z prawdziwego świata, ochronie pomysłu na grę i samej gry, reklamie w grze, wykorzystaniu IP Box, zatrudnianiu […] Prawo dla gamedevu Prawne aspekty działalności mediów Opracowania Opracowanie poświęcone zagadnieniom prawnym związanym z funkcjonowaniem mediów – zarówno tych tradycyjnych, jak i tworzonych w oparciu o nowe technologie. Omawiamy najważniejsze praktyczne problemy związane z ich działalnością oraz wyzwania dla redaktorów naczelnych, wydawców i dziennikarzy. Piszemy o granicach dopuszczalnej krytyki, współpracy z influencerami, ochronie bon motów z filmów, kwestiach związanych z rozpowszechnianiem wizerunku oraz […] Prawne aspekty działalności mediów Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych Opracowania 16 marca 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo własności przemysłowej. Choć nie jest ona rewolucyjna, z pewnością będzie miała doniosłe znaczenie praktyczne. Wprowadzone zmiany mają przede wszystkim zapewnić większą spójność systemu unijnych i systemów krajowych znaków towarowych. Zmieniła się m.in. definicja znaku towarowego (usunięto wymóg jego graficznej przedstawialności) oraz katalog oznaczeń, na które […] Zmiany w przepisach dotyczących znaków towarowych Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi Opracowania Czy reklamując sok można się narazić na zarzut naruszenia zakazu reklamy alkoholu? Jak wykazać renomę znaku towarowego, którym opatrujemy alkohol? Czy można odwoływać się do oznaczeń geograficznych, jeśli nasz produkt ma niewiele wspólnego z regionem, na który wskazuje oznaczenie? Czy nazwa lub etykieta alkoholu może się odwoływać do nazwiska lub wizerunku znanej postaci? Czy nazwa […] Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum Opracowania Naszą nową publikację poświęcamy branży kosmetyków i perfum oraz specyficznym dla niej zjawiskom i procesom z punktu widzenia ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiadamy m.in. na pytania, czy da się chronić zapach perfum, czy można zakazać dystrybutorom sprzedaży produktów luksusowych w internecie i co spierają się podmioty z branży. Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum Zmiany w prawie znaków towarowych Opracowania O radykalnych zmianach w prawie znaków towarowych, czyli o listach zgody, możliwości uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy zawierający nazwę Polska, a także o zmianach w systemie rejestracji oraz w przepisach regulujących utratę praw ochronnych na znaki towarowe. Zmiany w prawie znaków towarowych