Natalia Rutkowska

radca prawny
Natalia Rutkowska

Natalia Rutkowska doradza klientom w projektach infrastrukturalnych, w tym projektach z udziałem jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego – zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i na etapie realizacji inwestycji. Ma doświadczenie w realizacji inwestycji prowadzonych wg standardów FIDIC, a także w obsłudze podmiotów zajmujących się transportem kolejowym.

Doradza w zakresie szeroko pojętych aspektów regulacyjnych związanych z prowadzeniem działalności w sektorze lotniczym (m.in. przez właścicieli statków powietrznych, przewoźników lotniczych i zarządzających lotniskiem). Wspiera klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także podczas transakcji sprzedaży oraz leasingu samolotów.

Uczestniczyła w prowadzeniu licznych postępowań sądowych oraz międzynarodowych postępowań arbitrażowych, w tym postępowań o dużej wartości sporu. Doradzała także w trakcie postępowań egzekucyjnych oraz postarbitrażowych. Zajmuje się również sprawami z sektora użyteczności publicznej i stosunkami w zakresie prawa zamówień publicznych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2011 r.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne. Studiowała na Wydziale Prawa Johannes Kepler Universität w Linz, a także ukończyła Szkołę Prawa Austriackiego prowadzoną przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wiedeński. Ponadto odbyła staże doktoranckie na wydziałach prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz Freie Universität w Berlinie.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie