Norbert Walasek

Adwokat

Ponad 10 lat doświadczenia w sprawach patentowych

Norbert Walasek

Norbert Walasek doradza klientom, w szczególności producentom elektroniki użytkowej, maszyn i narzędzi, a także firmom z branży IT w sprawach dotyczących ochrony praw własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza w zakresie ochrony patentów, a także znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Uczestniczy w sporach sądowych cywilnych i karnych, a także w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP w zakresie spraw spornych dotyczących patentów.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2005 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego praca magisterska pt. „Ochrona patentowa programów komputerowych w prawie europejskim i polskim” została nagrodzona przez Ministra Gospodarki w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Odbył studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Izba Adwokacka w Warszawie

IAM Patent 1000 (2018 – 2019), spory – poziom brązowy

,,Teoria ekwiwalentów – niezmiennie aktualna” (współautor), Rocznik 2016