Olga Połowianiuk

radca prawny

Obsługa podmiotów z branży nieruchomościowej

Olga Połowianiuk

Olga Połowianiuk doradza na wszystkich etapach transakcji nieruchomościowych oraz inwestycji budowlanych.

Ma doświadczenie w obszarze prawa prywatnego i prawa publicznego regulującego obrót gospodarczy w relacjach profesjonalnych, zwłaszcza w branży nieruchomościowej, logistycznej i motoryzacyjnej.

Doradza we wszystkich aspektach związanych z prawną obsługą nieruchomości komercyjnych, w szczególności centrów handlowych, parków logistycznych, nieruchomości biurowych, nieruchomości mieszkaniowych i obiektów hotelowych.

Negocjuje umowy najmu, dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości. Uczestniczy w badaniach prawnych due diligence nieruchomości. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach administracyjnych, mających za przedmiot nieruchomości. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu publicznoprawnej regulacji procesu inwestycyjnego.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2020 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2014)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Roszczenie odszkodowawcze właściciela nieruchomości jako skutek wykonywania decyzji z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, Zeszyt 3, 2016

Rozważania nad specyfiką postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych [w:] Wybrane problemy ubezpieczeń. Tom I, Wydawnictwo Interdyscyplinarnego Koła Myśli Prawnej Sapere Aude, 2016

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 12 maja 2011 r., II OPS 1/11, ONSA i WSA 2012, nr 2, poz. 7, Przegląd Prawniczy Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, Zeszyt 1, 2013