Patrycja Polasz

adwokat

Krajowe i międzynarodowe transakcje finansowania

Patrycja Polasz

Patrycja Polasz, LL.M. (LSE), ma duże doświadczenie w finansowaniu projektów, nieruchomości, akwizycji oraz refinansowaniu zadłużenia. Wielokrotnie doradzała zarówno bankom oraz innym podmiotom finansującym, jak i kredytobiorcom. Zajmuje się także doradztwem przedsądowym dla instytucji finansowych dotyczącym restrukturyzacji zadłużenia kredytobiorców zagrożonych upadłością, jak również przygotowywaniem strategii egzekucji zabezpieczeń.

Posiada także uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2008 r.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008) oraz Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowane przez University of Florida Frederic G. Levin College of Law (2009–2010). Studiowała także na Wydziale Prawa Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie w ramach programu Socrates Erasmus (2007). W 2013 r. uzyskała tytuł LL.M. na London School of Economics and Political Science (specjalizacja: Corporate and Commercial Law).

Izba Adwokacka w Warszawie

The Law Society of England and Wales

„Split payment – więcej pytań niż odpowiedzi”, Rocznik 2019