Paulina Mleczak

radca prawny

Znaki towarowe, wzory przemysłowe i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Paulina Mleczak

Paulina Mleczak zajmuje się prawem własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony marek i wzornictwa przemysłowego. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących ochrony renomy i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz zwalczania naruszeń w internecie.

Kompleksowo doradza producentom towarów luksusowych głównie z sektora fashion i beauty, jak również producentom dóbr konsumpcyjnych z różnych sektorów gospodarki, w tym z branży zabawkarskiej i meblarskiej.

Doradza klientom w postępowaniach prowadzonych przed sądami, Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Uzyskała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską „Pojęcie i zakres ochrony niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego”.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2016) ukończony z wyróżnieniem

Studia licencjackie i magisterskie na kierunku administracja na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (2011, 2013) ukończone z wyróżnieniem

Doświadczenie zdobywała w Deloitte, gdzie zajmowała się pomocą publiczną i innowacjami.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie