Paweł Ciećwierz

adwokat, wspólnik

Projekty transakcyjne i sprawy antymonopolowe

Paweł Ciećwierz

Paweł Ciećwierz jest odpowiedzialny za praktykę transakcyjną.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa handlowego, finansowania przedsięwzięć gospodarczych oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradza w projektach transakcyjnych i kieruje obsługą prawną połączeń i przejmowania spółek, również w projektach transgranicznych.

Reprezentuje klientów w sporach sądowych i arbitrażowych, m.in. wynikających z rozliczania transakcji. Reprezentuje również klientów w sprawach antymonopolowych zarówno w postępowaniach administracyjnych przed UOKiK, jak i w postępowaniach sądowych.

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (1981)

W latach 1995-2007 był sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adwokatury.

  • Chambers Global 2019, obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia
  • Chambers Europe 2018, obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia
  • Chambers Global 2018, obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia
  • Chambers Europe 2017, obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia
  • Chambers Global 2017, obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia
  • Chambers Europe 2016, obsługa korporacyjna, fuzje i przejęcia
  • Best Lawyers® 2014, arbitraż i mediacje, spory oraz fuzje i przejęcia
  • Leaders League 2015, fuzje i przejęcia