Paweł Czajkowski

adwokat

Prawo mediów, prawo autorskie, ochrona dóbr osobistych

Paweł Czajkowski

Paweł Czajkowski kieruje specjalizacją prawa mediów w ramach praktyki prawa własności intelektualnej.

Jest ekspertem w dziedzinie prawa prasowego, prawa radiofonii i telewizji, internetu oraz ochrony dóbr osobistych. Zajmuje się aspektami procesowymi, kontraktowymi oraz regulacyjnymi działalności mediowej. Doradza wydawcom, autorom materiałów prasowych i twórcom.

Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie cywilnych, karnych oraz administracyjnych postępowań mających za przedmiot działalność prasową i nadawczą. Doradza również przy transakcjach obejmujących podmioty funkcjonujące na rynku mediów.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2019 r.

Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2009)

Szkoła Główna Handlowa – studia podyplomowe z zakresu nowoczesnych praktyk zarządzania spółkami (2016)

W latach 2013-2019 sprawował funkcję general counsel w spółce będącej nadawcą jednego z najszybciej rozwijających się kanałów telewizji naziemnej w Polsce. Doradzał również spółkom z grupy Discovery TVN w obszarach sporów sądowych, transakcji M&A oraz postępowań regulacyjnych. Wcześniej, w latach 2009-2013 pracował w departamencie sporów sądowych i postępowań regulacyjnych kancelarii Weil. W latach 2008-2009 pełnił rolę  młodszego radcy orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego RP.

Association Internationale de Droit Pénal

Okręgowa Rada Adwokacka