Przemysław Szymczyk

Adwokat

Projekty nieruchomościowe i podatki

Przemysław Szymczyk

Dr Przemysław Szymczyk zajmuje się sprawami związanymi z obrotem nieruchomościami i reprywatyzacją majątku nieruchomego. Uczestniczy w transakcjach dotyczących obiektów mieszkalnych i biurowych, lokali użytkowych, centrów handlowych, nieruchomości rolnych oraz gruntów przeznaczonych na inwestycje o charakterze przemysłowym. Służy wsparciem przy realizacji projektów związanych z nabywaniem nieruchomości od deweloperów na różnych etapach realizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zajmuje się także problematyką wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Pełni rolę recenzenta naukowego Biuletynu Instytutu Studiów Podatkowych. Prowadzi wykłady z dziedziny prawa podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy współpracuje od 2008 r.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (oba dyplomy z wyróżnieniem rektorskim). W 2006 r. odbył stypendium naukowe w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych przy MSZ FR (MGIMO).

W 2015 r. obronił z wyróżnieniem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozprawę doktorską zatytułowaną „Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług”.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kancelarii Dentons, Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Infrastruktury oraz w Wydziale Ekonomicznym i Konsularnym Ambasady RP w Moskwie.

Izba Adwokacka w Warszawie

„Wynajem nieruchomości na doby może być preferencyjnie opodatkowany”, Rocznik 2019

„Zniesienie współwłasności nieruchomości – analiza skutków podatkowych w świetle PIT, PCC, VAT oraz podatku od spadków i darowizn”, artykuł ukazał się w czasopiśmie „Nieruchomości C.H. Beck” (w trzech częściach – wydanie lutowe, marcowe i kwietniowe 2018 r.) oraz w systemie Legalis.

„Zniesienie współwłasności nie musi być kosztowne”, Rocznik 2018

„Польша приглянулась инвесторам” (Polska przyciąga inwestorów), artykuł opublikowany w tygodniku „Белорусы и рынок”,  Nr 29, 5 sierpnia 2017 r.

„Nabywanie nieruchomości rolnych w świetle nowelizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego”, artykuł ukazał się w czasopiśmie „Nieruchomości C.H. Beck” (w trzech częściach – wydanie marcowe, kwietniowe i majowe 2017 r.) oraz w systemie Legalis.

„Odpowiedzialność z tytułu wad obiektu budowlanego” (współautor), Rocznik 2017

„Skutki w VAT nieodpłatnego przeniesienia infrastruktury na rzecz gminy” Rocznik 2014

 

Transakcje Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom III poświęcamy transakcjom i inwestycjom. Transakcje Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review Książki Specjalne wydanie cyklicznej publikacji Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review upamiętnia sympozjum poświęcone konfiskacie majątku w Polsce, które miało miejsce w Warszawie w czerwcu 2017 r. W publikacji znalazły się artykuły Stefana Jacyno, dr. Przemysława Szymczyka i dr. Radosława Wiśniewskiego na temat reprywatyzacji w Polsce,  statusu obecnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości znacjonalizowanych […] Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług Książki Autor analizuje polskie i unijne regulacje dotyczące opodatkowania obrotu nieruchomościami podatkiem VAT i diagnozuje główne źródła nieefektywności polskiego systemu (nadmierna ingerencja ustawodawcy, duża liczba zwolnień i zróżnicowane stawki, co narusza zasadę neutralności podatkowej i prowadzi do zaniżania dochodów podatkowych). Proponuje też kompleksowe rozwiązanie tych trudności w postaci alternatywnego modelu opodatkowania opartego o koncepcję nowozelandzką i […] Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług Postępowania reprywatyzacyjne Książki Publikacja przedstawia prawdziwe historie i problemy, z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący. Autorzy opisują rzeczywiste postępowania i rozstrzygnięcia, z którymi spotkali się w swojej 25-letniej praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych. Publikacja omawia przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania do chwili ostatecznego zakończenia. W opracowaniu można […] Postępowania reprywatyzacyjne Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Opracowania 1 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego i innych ustaw, która bardzo istotnie zmieniła kształt szeregu elementów prowadzonych postępowań administracyjnych, a tym samym ma znaczenie dla szerokiego kręgu przedsiębiorców i obywateli. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego Reprywatyzacja Opracowania Mała ustawa reprywatyzacyjna, zmiana trendów w orzecznictwie, roszczenia odszkodowawcze – w reprywatyzacji sporo się ostatnio dzieje. Zachęcamy do lektury publikacji przygotowanej przez praktykę reprywatyzacyjną naszej kancelarii. Reprywatyzacja Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Książki Ukazała się czwarta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska. Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć