Radosław Wasiak

Adwokat

Inwestycje energetyczne i nieruchomościowe. Górnictwo i surowce naturalne.

Radosław Wasiak

Radosław Wasiak zajmuje się doradztwem dla sektora energii, prawem geologicznym i górniczym, a także szeroko rozumianym prawem nieruchomości.

Klientom z sektora energii doradza w sprawach transakcyjnych, korporacyjnych, kontraktowych, regulacyjnych oraz związanych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego i zapewnieniem tytułu prawnego do nieruchomości i infrastruktury. Na co dzień doradza przedsiębiorcom z sektora energetyki odnawialnej inwestującym w nowe źródła, przedsiębiorcom planującym i prowadzącym inwestycje w zakresie poszukiwania i rozpoznawania węglowodorów i innych kopalin, jak również klientom planującym i prowadzącym inwestycje infrastrukturalne w energetyce.

Świadczy kompleksowe usługi w obszarze inwestycji budowlanych. Przygotowuje i negocjuje umowy sprzedaży nieruchomości, a także umowy najmu oraz dzierżawy nieruchomości, w tym nieruchomości rolnych. Wspiera inwestorów zarówno w toku procedur administracyjnoprawnych, jak i przy zawieraniu umów na realizację inwestycji.

Jest konsultantem instytucji i organizacji międzynarodowych w obszarze zmian zachodzących w prawie budowlanym i sektorze górniczym.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2010 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2004)

Pracował w organach administracji publicznej (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego), firmach deweloperskich oraz międzynarodowej kancelarii prawniczej.

Izba Adwokacka w Warszawie

„Czemu rosną ceny energii w Polsce? Zasady działania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i jego wpływ na rynek energii w Polsce” (współautor), Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 1

„Jak sobie radzić z coraz większymi kosztami energii elektrycznej?” (współautor), Rocznik 2020

„Czy można wytwarzać energię bez wsparcia?”, Rocznik 2018

„Czy w 2016 r. polskie dachy pokryją się panelami fotowoltaicznymi?” (współautor), Rocznik 2016

„Nowa era polskiego węgla?” Rocznik 2015

„Wydobycie gazu i obrót gazem w Polsce” (współautor), Rocznik 2014

„Perspektywy wydobycia węglowodorów w Polsce spojrzenie prawnika” (współautor), Rocznik 2013

„Nowe zasady prowadzenia działalności w zakresie eksploracji i eksploatacji węglowodorów” Rocznik 2012

The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 4 Książki Już po raz czwarty prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Radosław Wasiak i Marcin Pietkiewicz, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 4 Transakcje Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom III poświęcamy transakcjom i inwestycjom. Transakcje The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 3 Książki Już po raz trzeci prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Radosław Wasiak i Marcin Pietkiewicz, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce. The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 3 The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 Książki Prawnicy kancelarii: Izabela Zielińska-Barłożek, Łukasz Szegda, Michał Nowacki, Michał Wons, Maciej Szewczyk, Marcin Pietkiewicz i Radosław Wasiak, są autorami rozdziału dotyczącego aktualnej sytuacji na rynku inwestycji nieruchomościowych w Polsce.   The Real Estate M&A and Private Equity Review – Edition 2 Energetyka Opracowania O tematach aktualnych dla energetyki piszą prawnicy z praktyki doradztwa dla sektora energetycznego. W publikacji przeczytamy m.in. o: TTIP – szansach i zagrożeniach dla europejskiego przemysłu energetycznego i energochłonnego, dekarbonizacji gospodarek UE – dlaczego budzi emocje, reformie unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2, pracach nad rezerwą stabilizacyjną uprawnień do emisji CO2, oczekiwaniu polskiego górnictwa węgla […] Energetyka