Stefan Jacyno

adwokat, wspólnik

Adwokat z 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Wspólnik zarządzający kancelarii.

Stefan Jacyno

Stefan Jacyno odpowiada za praktykę doradztwa dla klientów indywidualnych i reprywatyzacji.

Ma szerokie doświadczenie w dziedzinie obrotu nieruchomościami, obejmujące pełny zakres spraw związanych z inwestycjami w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zabudową i zagospodarowywaniem nieruchomości. Jest doświadczonym negocjatorem i pełnomocnikiem procesowym w postępowaniach cywilnych i administracyjnych przed sądami i organami wszystkich szczebli. Ma też dogłębną wiedzę w dziedzinie reprywatyzacji majątku nieruchomego i zagadnień dotyczących użytkowania wieczystego.

Doradza przy transakcjach dotyczących wszelkiego rodzaju nieruchomości, w tym rolnych, niezabudowanych terenów inwestycyjnych, zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych i biurowych oraz lokali użytkowych, a także przy organizowaniu wielkich inwestycji na rynku mieszkaniowym i centrów handlowych. Prowadził projekty m.in. dla sieci centrów handlowych, firm deweloperskich i indywidualnych inwestorów.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (1980)

Izba Adwokacka w Warszawie

Jest sędzią Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adwokatury.

The Legal 500 EMEA (2019 – 2020), inwestycje budowlane, doradztwo dla klienta indywidualnego

Chambers High Net Worth (2018 – 2020), doradztwo dla klientów indywidualnych

Chambers Europe (2011 – 2018), nieruchomości

Chambers Europe 2017, doradztwo dla klientów indywidualnych

 

„Fikcja wyboru prawa: nieznana a użyteczna instytucja w transgranicznych sprawach spadkowych” (współautor), Rocznik 2020

„Zwracać czy nie zwracać?”, Rocznik 2019

„Odpowiedzialność z tytułu wad obiektu budowlanego” (współautor), Rocznik 2017

„Pułapki użytkowania wieczystego” Rocznik 2016

„Czym reprywatyzacja nie jest i gdzie leży ryzyko reprywatyzacyjne” Rocznik 2015

„Nabycie nieruchomości przeznaczonej na wynajem” Rocznik 2014

 

Private Wealth – Second Edition Guide Książki Stefan Jacyno, Dariusz Wasylkowski, Wojciech Marszałkowski i Radosław Wiśniewski są współautorami rozdziału dotyczącego Polski w książce „Chambers Private Wealth 2019 – Second Edition Guide” wydanej przez Chambers and Partners. Private Wealth – Second Edition Guide Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review Książki Specjalne wydanie cyklicznej publikacji Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review upamiętnia sympozjum poświęcone konfiskacie majątku w Polsce, które miało miejsce w Warszawie w czerwcu 2017 r. W publikacji znalazły się artykuły Stefana Jacyno, dr. Przemysława Szymczyka i dr. Radosława Wiśniewskiego na temat reprywatyzacji w Polsce,  statusu obecnych właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości znacjonalizowanych […] Loyola of Los Angeles International & Comparative Law Review Postępowania reprywatyzacyjne Książki Publikacja przedstawia prawdziwe historie i problemy, z jakimi zetknęli się dawni właściciele nieruchomości (bądź ich spadkobiercy) oraz prawnicy ich reprezentujący. Autorzy opisują rzeczywiste postępowania i rozstrzygnięcia, z którymi spotkali się w swojej 25-letniej praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych. Publikacja omawia przebieg różnego rodzaju postępowań reprywatyzacyjnych od momentu ich zainicjowania do chwili ostatecznego zakończenia. W opracowaniu można […] Postępowania reprywatyzacyjne Reprywatyzacja Opracowania O problemach związanych z reprywatyzacją w Polsce, możliwości zasiedzenia bezprawnie odebranej nieruchomości przez Skarb Państwa, odwlekaniu wydania nieruchomości dekretowych i zwrocie ogródków działkowych piszą prawnicy z praktyki reprywatyzacyjnej. Reprywatyzacja Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Książki Ukazała się czwarta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez prawników kancelarii Wardyński i Wspólnicy we współpracy z LexisNexis Polska. Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć Najem powierzchni użytkowych Opracowania Prawnicy Zespołu Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych omawiają pułapki czyhające na przedsiębiorców wynajmujących lokal na potrzeby działalności gospodarczej. Najem powierzchni użytkowych