Włodzimierz Szoszuk

adwokat, wspólnik

Spory o ochronę praw własności intelektualnej i dóbr osobistych, uzyskiwanie praw wyłącznych i obrót nimi

Włodzimierz Szoszuk

Włodzimierz Szoszuk odpowiada za praktykę własności intelektualnej.

Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej i autorskiego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także nowych technologii. W imieniu wielu znanych firm zagranicznych i krajowych prowadzi spory sądowe, cywilne i karne w obszarze szeroko rozumianej własności intelektualnej (ze szczególnym uwzględnieniem procesów o naruszenie patentów i znaków towarowych), a także prawa cywilnego i gospodarczego. Jest mediatorem i arbitrem. Ma duże doświadczenie w negocjowaniu i zawieraniu ugód, przygotowuje także różnego rodzaju umowy, w tym licencyjne, dystrybucyjne, a także dotyczące cesji praw.

Od 2003 r. jest członkiem CPR/INTA International Panel of Neutrals, a w 2005 r. został powołany przez Central European Advisory Group na sędziego arbitra w sprawach domen .eu Czeskiego Sądu Arbitrażowego w Pradze.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1982). Studiował prawo własności intelektualnej na Hamline University w Saint Paul, Minnesota (1991).

Izba Adwokacka w Warszawie

International Bar Association

International Trademark Association (INTA)

Polskie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

European Patent Lawyers Association (EPLAW)

W latach 1998-2006 był członkiem Advisory Group on Protection and Implementation of Intellectual Property Rights for Investment działającej pod egidą Komisji Ekonomicznej ONZ.

The Legal 500 EMEA (2014 – 2019), własność intelektualna (Hall of fame)

The Legal 500 EMEA (2014 – 2019), własność intelektualna (Leading individuals)

Chambers Europe (2011 – 2021), własność intelektualna

Chambers Global (2013 – 2021), własność intelektualna

World Trademark Review 1000 (2017 – 2021), egzekucja wierzytelności i postępowania sądowe, zwalczanie naruszeń praw własności przemysłowej

IP Star (2019 – 2020), patenty

IAM Patent 1000 (2018 – 2020), spory

Best Lawyers® 2014, własność intelektualna

„Artysta w galerii” (współautor), Rocznik 2019

„Nie warto zwlekać z dochodzeniem roszczeń” (współautor), Rocznik 2018

„O upodabnianiu opakowań (współautor)”, Rocznik 2017

„Teoria ekwiwalentów – niezmiennie aktualna” (współautor), Rocznik 2016

„O zaletach gromadzenia dowodów zawczasu” (współautor), Rocznik 2014

„Naruszenie na wokandzie, tj. czy chronić prawa własności intelektualnej przed polskim sądem” (współautor), Rocznik 2013

„Niektóre ryzyka związane z zabezpieczeniem roszczeń w sporach patentowych” Rocznik 2012

„E-Commerce and the Law of Digital Signatures” (współautor rozdziału poświęconego polskiemu prawodawstwu), Oceana Publications, Inc.® 2005

Innowacje Książki Cykl publikacji na 30-lecie kancelarii Wardyński i Wspólnicy to zwięzłe, przekrojowe publikacje porządkujące i syntetyzujące nasze 30-letnie doświadczenia. Czerpiąc z tych doświadczeń, przedstawiamy wizje i rozwiązania na przyszłość. Tom drugi poświęcamy innowacjom. Innowacje Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi Opracowania Czy reklamując sok można się narazić na zarzut naruszenia zakazu reklamy alkoholu? Jak wykazać renomę znaku towarowego, którym opatrujemy alkohol? Czy można odwoływać się do oznaczeń geograficznych, jeśli nasz produkt ma niewiele wspólnego z regionem, na który wskazuje oznaczenie? Czy nazwa lub etykieta alkoholu może się odwoływać do nazwiska lub wizerunku znanej postaci? Czy nazwa […] Ochrona własności intelektualnej na rynku alkoholi Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum Opracowania Naszą nową publikację poświęcamy branży kosmetyków i perfum oraz specyficznym dla niej zjawiskom i procesom z punktu widzenia ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiadamy m.in. na pytania, czy da się chronić zapach perfum, czy można zakazać dystrybutorom sprzedaży produktów luksusowych w internecie i co spierają się podmioty z branży. Ochrona własności intelektualnej na rynku kosmetyków i perfum Ochrona własności intelektualnej w internecie Opracowania O odpowiedzialności dostawców usług hostingowych, problemach związanych ze sprzedażą towarów w internecie oraz o sporach domenowych piszą prawnicy Zespołu Własności Intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej w internecie Ochrona własności intelektualnej Opracowania Jak dochodzić roszczeń z zakresu praw własności intelektualnej i czego można żądać od naruszyciela, wyjaśniają prawnicy z Zespołu Własności Intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki Książki „Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki” to druga książka z nowej serii poświęconej praktycznym aspektom stosowania prawa. Została przygotowana przez praktyków: radców prawnych i adwokatów z kancelarii Wardyński i Wspólnicy – dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki