Biuletyn nowych technologii, lipiec - sierpień 2016

O internecie rzeczy, pokemonach, nowych przepisach o blokowaniu stron internetowych, korzystaniu z oprogramowania w chmurze i prawnej definicji wirtualnych walut.

Biuletyn nowych technologii
27/08/16