Biuletyn nowych technologii, luty 2017

Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, regulacja prawna e-sportu, wirtualne waluty, drony oraz dane osobowe z perspektywy ochrony konkurencji.

Biuletyn nowych technologii
28/02/17