Biuletyn nowych technologii, marzec 2017

Czy strona internetowa może być trwałym nośnikiem, sądowy nakaz blokowania stron internetowych przez dostawców internetu, licencje Creative Commons oraz europejska gospodarka oparta na danych.

Biuletyn nowych technologii
28/03/17