Biuletyn nowych technologii, październik 2016

O postępach prac nad regulacją cyfrowych walut w UE, działającej już Tarczy Prywatności oraz unijnym programie odchudzania przepisów (Refit).

Biuletyn nowych technologii
30/10/16