Biuletyn nowych technologii, wrzesień 2016

Nowa ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej, e-etykieta na żywności, silne uwierzytelnianie oraz regulacje ważne dla branży fintech.

Biuletyn nowych technologii
28/09/16