Biuletyn nowych technologii, listopad 2016

Między innymi o projekcie Golem, uldze badawczo-rozwojowej w 2017 r., zmianach w zasadach komercjalizacji badań naukowych oraz cyberbezpieczeństwie w sektorze zdrowia.

Biuletyn nowych technologii
30/11/16