Biuletyn prawa pracy, kwiecień - czerwiec 2011

Badanie trzeźwości pracownika na żądanie pracodawcy, nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i 10-letni termin przedawnienia nienależnie opłaconych składek do ZUS.

Biuletyn prawa pracy
30/06/11