Biuletyn prawa pracy, lipiec - wrzesień 2012

Minimalne roczne wynagrodzenie za pracę dla cudzoziemca posiadającego wysokie kwalifikacje, zmiana ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także podleganie ubezpieczeniom społecznym przez członków zarządu.

Biuletyn prawa pracy
30/09/12