Biuletyn prawa pracy, lipiec - wrzesień 2011

Zniesiony obowiązek zapewnienia palarni przez pracodawcę, nowe uprawnienia dla pracowników chronionych oraz więcej formalności dla cudzoziemców zamierzających podjąć pracę w Polsce.

Biuletyn prawa pracy
30/09/11