Biuletyn prawa pracy, październik 2018 - styczeń 2019

Zmiana ustawy o związkach zawodowych, zmiany w zasadach przechowywania dokumentacji pracowniczej, pracownicze plany kapitałowe, obniżenie składek ZUS dla małych przedsiębiorców, zmiany w Kodeksie pracy w związku z zapewnieniem stosowania RODO, zabezpieczenie powództwa poprzez nakazanie zatrudniania pracownika.

Biuletyn prawa pracy
30/01/19