Biuletyn prawa pracy, październik - grudzień 2011

Zmiana w treści świadectwa pracy, koniec obowiązywania ustawy antykryzysowej oraz dłuższe urlopy macierzyńskiej i ojcowskie.

Biuletyn prawa pracy
30/12/11