Biuletyn prawa pracy, październik - grudzień 2012

Zniesienie obowiązku składania zgłoszeń (oraz ich zmian) do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zmiany przepisów dotyczących czasu pracy oraz nowe zasady przeprowadzania obowiązkowych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Biuletyn prawa pracy
30/12/12