Biuletyn prawa pracy, styczeń - marzec 2012

Nowe regulacje dotyczące pracowników – cudzoziemców posiadających wysokie kwalifikacje, wydłużenie wieku emerytalnego do 67 roku życia i senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Biuletyn prawa pracy
30/03/12