Biuletyn prawa pracy, styczeń - marzec 2018

Akta osobowe w formie elektronicznej, bezgotówkowa wypłata wynagrodzenia i skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Plus zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, pracownicze plany kapitałowe i pracownicze programy emerytalne.

Biuletyn prawa pracy
09/04/18