Prawny model opodatkowania nieruchomości podatkiem od towarów i usług

Autor analizuje polskie i unijne regulacje dotyczące opodatkowania obrotu nieruchomościami podatkiem VAT i diagnozuje główne źródła nieefektywności polskiego systemu (nadmierna ingerencja ustawodawcy, duża liczba zwolnień i zróżnicowane stawki, co narusza zasadę neutralności podatkowej i prowadzi do zaniżania dochodów podatkowych). Proponuje też kompleksowe rozwiązanie tych trudności w postaci alternatywnego modelu opodatkowania opartego o koncepcję nowozelandzką i australijską (niewielka liczba zwolnień, opodatkowanie wszystkich czynności z użyciem niskiej standardowej stawki).

Publikację można nabyć tutaj.

Książki
28/05/18
Autor: