The guide to minimum terms of employment for posted workers

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy przygotowała przewodnik omawiający minimalne warunki zatrudnienia dla pracowników delegowanych do 25 krajów europejskich. Przewodnik został stworzony przez naszą praktykę prawa pracy, przy nieocenionym zaangażowaniu zaprzyjaźnionych prawników z europejskich kancelarii, którzy dostarczyli wkłady dotyczące ich jurysdykcji.

Przewodnik zestawia, w przejrzystej formie, najistotniejsze warunki zatrudnienia mające zastosowanie do pracowników delegowanych do każdej z jurysdykcji. Obejmuje praktyczne informacje dotyczące czasu pracy, okresów odpoczynku, płacy minimalnej, nadgodzin, urlopu, równego traktowania i równości szans oraz zdrowia i bezpieczeństwa.

Przewodnik dostępny jest wyłącznie w języku angielskim.

Zachęcamy do lektury.

Opracowania
17/03/20