Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Komentarz

Komentarz zawiera kompleksową analizę przepisów ustawy, która ma istotne znaczenie dla użytkowników wieczystych w całej Polsce.

W publikacji wyjaśniono m.in. następujące zagadnienia:

  • prawny charakter zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie,
  • zasady ujawnienia w księdze wieczystej roszczenia o opłatę przekształceniową,
  • procedurę polegającą na ustalaniu wysokości i okresu wnoszenia opłat przekształceniowych,
  • sposób udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej,
  • zakres podmiotów zwolnionych z opłaty przekształceniowej.

Publikację można nabyć tutaj >>>

Książki
25/11/19
Autor: