Kompleksowe i wieloaspektowe doradztwo prawne oraz podatkowe dla osób fizycznych w zakresie ich majątkowej sytuacji osobistej i rodzinnej

Dzięki wiedzy i doświadczeniu w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, międzynarodowego prawa prywatnego, prawa gospodarczego oraz prawa rodzinnego i spadkowego od lat dostarczamy klientom efektywne rozwiązania związane z planowaniem majątkowym, zarządzaniem majątkiem prywatnym i rodzinnym, planowaniem inwestycji oraz z działalnością firm rodzinnych.

Zobacz również Podatki

Nasze usługi obejmują m.in.:

 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie międzynarodowej sprawozdawczości podatkowej dla klientów indywidualnych, w szczególności dla wielonarodowych rodzin,
 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie międzynarodowej wymiany informacji w sprawach podatkowych i finansowych,
 • doradztwo prawne i podatkowe w związku ze zmianą miejsca zamieszkania lub obywatelstwa,
 • doradztwo prawne i podatkowe w zakresie restrukturyzacji majątku prywatnego i biznesu, w zakresie obowiązków sprawozdawczych w Polsce i za granicą, włącznie z dobrowolnym ujawnieniem nieraportowanych wcześniej struktur zagranicznych,
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego planowania majątkowego oraz międzynarodowych spraw spadkowych,
 • doradztwo prawne w zakresie sporów związanych z roszczeniami reprywatyzacyjnymi,
 • doradztwo prawne w zakresie sporów dotyczących własności prywatnej, w tym również sporów  związanych z roszczeniami majątkowymi po rozwodzie,
 • reprezentację w sporach podatkowych i karnych związanych z nieujawnionymi strukturami majątkowymi oraz nieujawnionymi źródłami dochodu,
 • doradztwo podatkowe i prawne dla firm rodzinnych w szczególności w zakresie zarządzania majątkiem, a także sukcesji majątku prywatnego i biznesu, przekształceń oraz transakcji sprzedaży/kupna składników majątku,
 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie inwestycji we wszystkie typy aktywów,
 • doradztwo podatkowe i prawne dotyczące dzieł sztuki.

Naszym klientom proponujemy rozwiązania bezpieczne, uwzględniając zmiany zachodzące w europejskiej oraz światowej praktyce doradztwa. Zapewniamy najwyższy stopień dyskrecji i poufności oraz anonimowości klienta w ramach struktury kancelarii. Tworząc indywidualne rozwiązania dla klientów, korzystamy ze wsparcia zaprzyjaźnionych renomowanych firm prawniczych oraz firm z sektora bankowości prywatnej w kraju i za granicą. Ściśle współpracujemy z doradcami klienta w zarządzaniu majątkiem. Zapewniamy kompleksową obsługę, budując relację z klientem i strategię doradztwa na lata.