Dochodzenie trudnych wierzytelności

Pomagamy wierzycielom w dochodzeniu roszczeń od dłużników celowo utrudniających zaspokojenie wierzytelności.

Zobacz również Upadłości

Celowe utrudnianie zaspokojenia wierzytelności może polegać na wyprowadzaniu aktywów ze spółek zagrożonych upadłością, ustanawianiu pozornych obciążeń na majątku, ukrywaniu majątku przez dłużnika lub przekazywania go zaufanym osobom albo selektywnym spłacaniu wierzytelności. Dlatego właśnie wierzytelności, których dochodzimy, określamy, jako „trudne” albo „bardzo trudne”.

Doradzamy:

  • jak ubezskutecznić transakcje dłużnika, które utrudniają dochodzenie wierzytelności lub uszczuplają majątek spółki z korzyścią dla osób, które ją kontrolują,
  • jak odzyskać dług wobec spółki od członków jej zarządu, rady nadzorczej lub podmiotów, które uczestniczyły w wyprowadzaniu aktywów z niewypłacalnej spółki,
  • jak zabezpieczać się przed nielojalnymi działaniami dłużników.