Doradzamy na każdym etapie złożonych projektów transakcyjnych i inwestycyjnych

Nasze usługi:

 • kompleksowe analizy prawne nieruchomości oraz analizy prawne spółek i innych podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych,
 • identyfikacja ryzyk i doradztwo w celu ich ograniczenia lub eliminacji (wadliwość decyzji administracyjnych, prawo pierwokupu, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców),
 • ocena możliwości zagospodarowania nieruchomości zgodnie z prawem budowlanym i przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb transakcji, podejmowanie działań w celu wykreślenia hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości,
 • rozwiązywanie problemów związanych z realizacją transakcji, wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań finansowych i podatkowych, prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości, doradztwo w postępowaniach przetargowych, pomoc prawna przy uzyskiwaniu kredytów,
 • obsługa prawna najmu komercyjnego po stronie wynajmującego i najemcy,
 • negocjowanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym kupno dla funduszy inwestycyjnych budynków biurowych i magazynowych przeznaczonych na wynajem,
 • obsługa prawna różnych przedsięwzięć deweloperskich polegających na realizacji projektów mieszkaniowych, biurowych, handlowych, magazynowych czy przemysłowych,
 • postępowania dotyczące stosowania „specustaw” – drogowej, kolejowej, lotniskowej,
 • pozyskiwanie gruntów i organizowanie farm wiatrowych,
 • prowadzenie spraw reprywatyzacyjnych związanych z odzyskiwaniem własności przedsiębiorstw oraz przywracaniem tytułu prawnego do nieruchomości osobom, które utraciły je w ramach dekretów z lat 40. (w tym dekretu Bieruta, dekretu o reformie rolnej itp.),
 • obrót gruntami rolnymi oraz doradztwo w zakresie dzierżawy gruntów rolnych, w tym doradztwo w zakresie korzystania z dopłat unijnych,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska itp.