Ochrona danych osobowych

Poniżej przedstawiamy nasze wybrane doświadczenia w tym obszarze

 • Doradzaliśmy międzynarodowej grupie kapitałowej w zakresie zasad przetwarzania i warunków przekazywania danych osobowych pracowników pomiędzy spółkami z grupy, w tym do państw trzecich, na potrzeby uruchomienia scentralizowanego systemu zarządzania HR w grupie.
 • Doradzaliśmy znacznej liczbie podmiotów oferujących usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym dostosowaliśmy do wymogów prawa stosowane przez te podmioty polityki prywatności.
 • Doradzaliśmy w zakresie danych osobowych w związku z likwidacją spółek zależnych klienta holenderskiego położonych w pozostałych jurysdykcjach europejskich i zastąpieniem tych spółek zależnych oddziałami spółki klienta; identyfikowaliśmy administratorów danych w zmienionej strukturze oraz przygotowaliśmy dokumentację w celu dokonania właściwych powiadomień i zmian w rejestrze zbiorów danych osobowych GIODO.
 • Doradzaliśmy dostawcy usług płatniczych w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji na forach internetowych.
 • Doradzaliśmy organizacji płatniczej w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby programów lojalnościowych oraz marketingu targetowanego.
 • Doradzaliśmy międzynarodowej grupie kapitałowej w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów, dostawców dóbr i usług oraz pracowników, w związku z outsourcingiem usług finansowych (także do państw trzecich).
 • Doradzaliśmy instytucji finansowej w zakresie:
  • ochrony danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego,
  • dopuszczalnego zakresu zbierania danych osobowych od pracowników i kandydatów na pracowników,
  • dopuszczalnego zakresu zbierania danych osobowych klientów.
 • Doradzaliśmy bankowi w zakresie możliwości i warunków posługiwania się instrumentami zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników na określonym etapie rekrutacji.
 • Doradzaliśmy spółce telekomunikacyjnej w zakresie warunków przetwarzania danych osobowych zbieranych za pomocą wyrobów medycznych służących do telemedycyny.
 • Reprezentowaliśmy klientów w postępowaniach wszczętych przez GIODO w wyniku przeprowadzonej kontroli.
 • Reprezentowaliśmy klientów przed GIODO w postępowaniach o zezwolenie na dokonywanie transferów do państw trzecich na podstawie wiążących reguł korporacyjnych.
 • Reprezentowaliśmy klientów przed GIODO w postępowaniach o zatwierdzenie wiążących reguł korporacyjnych.