Kompleksowe doradztwo podatkowe

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego i pomagamy klientom rozwiązywać problemy dotyczące podatków dochodowych, podatków pośrednich oraz cła. Porady w tym zakresie oferujemy również w systemie hotline.

Doradzamy zagranicznym inwestorom przy efektywnym podatkowo planowaniu inwestycji w Polsce oraz polskim inwestorom przy inwestycjach za granicą. Ponadto mamy bogate doświadczenie w doradztwie przy optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i międzynarodowych. Doradztwo to obejmuje podatki dochodowe, VAT, jak również podatek od czynności cywilnoprawnych.

Kwestie podatkowe są jednymi z najistotniejszych, jakie powinny być brane pod uwagę w przypadku fuzji, przejęćrestrukturyzacji. Doradzając przy czynnościach restrukturyzacyjnych oraz transakcjach fuzji i przejęć poszukujemy rozwiązań podatkowych pozwalających na osiągnięcie celów biznesowych przy minimalnych obciążeniach podatkowych.

Zapewniamy pomoc w następujących postępowaniach sądowych i administracyjnych:

 • postępowania podatkowe:
  • kontrola podatkowa, skarbowa i celna
  • postępowania przed sądami administracyjnymi oraz Trybunałem Konstytucyjnym
 • postępowanie w sprawie interpretacji urzędowych
 • postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty podatku
 • postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT
 • postępowania przed instytucjami Unii Europejskiej
 • postępowania egzekucyjne w sprawach podatkowych
 • postępowania w sprawach karnych skarbowych
 • postępowania odszkodowawcze
 • postępowania karne z elementem podatkowym
 • postępowania w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • inne sprawy:
  • podatki dochodowe i międzynarodowe planowanie podatkowe, optymalizacja podatkowa
  • VAT i akcyza
  • cło
  • ceny transferowe
  • fuzje, przejęcia i restrukturyzacje
  • fundusze private equity
  • sektor finansowy
  • nieruchomości i budownictwo
  • hazard
  • prawo dewizowe.

Doradzamy funduszom private equity przy planowaniu podatkowym struktury inwestycji w Polsce, finansowaniu inwestycji, nabywaniu aktywów, dystrybucji zysków oraz w zakresie efektywnego podatkowo wyjścia z inwestycji. Doradztwo to obejmuje również kwestie związane z inwestowaniem w Polsce za pośrednictwem polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

W ramach praktyki podatkowej wyodrębniliśmy zespół wyspecjalizowany w świadczeniu usług dla sektora finansowego. Szczególny charakter tego zespołu wynika nie tylko z sektorowego doświadczenia tworzących go doradców podatkowych, ale także z udziału wykwalifikowanych prawników doradzających podmiotom z sektora finansowego w obszarach niezwiązanych bezpośrednio z prawem podatkowym, w tym w zakresie bankowości i finansowania projektów, rynków kapitałowych, regulacji sektorowych, bezpieczeństwa obrotu, ochrony informacji, outsourcingu, bankowości elektronicznej i innych zagadnień charakterystycznych dla sektora usług finansowych.

Naszymi klientami są działające w Polsce banki (w tym banki inwestycyjne), oddziały i przedstawicielstwa banków zagranicznych, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, organizacje zarządzające systemami kart płatniczych oraz zagraniczne banki i instytucje finansowe.

Doradzamy polskim i zagranicznym inwestorom w zakresie inwestycji w nieruchomości, włączając doradztwo podatkowe przy planowaniu inwestycji, finansowaniu inwestycji, realizacji inwestycji oraz wyjściu z inwestycji, a także w zakresie podatku od nieruchomości.

W ramach Grupy Doradztwa dla Klientów Indywidualnych świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla osób fizycznych w zakresie ich majątkowej sytuacji osobistej i rodzinnej. Połączenie wiedzy i doświadczenia w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa (prawo prywatne, prawo rodzinne i spadkowe) pozwala nam dostarczać klientom rozwiązania związane z zarządzaniem majątkiem, inwestycjami oraz planowaniem majątkowym.