Najnowsze doświadczenia

Reprezentowaliśmy międzynarodowy bank w postępowaniu przygotowawczym dotyczącym cyberataku na systemy informatyczne banku (phishing).

Doradzaliśmy międzynarodowemu koncernowi w związku z bezprawnym pozyskaniem przez podmiot konkurencyjny z jego serwerów danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Doradzaliśmy przedsiębiorstwu w związku z formułowanymi wobec jego pracowników zarzutami korupcji; prowadziliśmy postępowanie wewnętrzne połączone z zabezpieczeniem i analizą zebranych dowodów elektronicznych we współpracy z ekspertami z zakresu informatyki śledczej.

Pomagaliśmy osobom pokrzywdzonym stalkingiem przy użyciu urządzeń teleinformatycznych (współpraca z informatykami śledczymi i detektywami).

Doradzaliśmy dużemu bankowi w związku z cyberprzestępstwem.

Doradzamy osobom fizycznym zamieszkałym na terytorium RP i za granicą w związku z cyberprzestępstwami.